Tilbake til hovedsiden

Vindkraftplaner på Sjonfjellet utsettes

Njordr utsetter vindkraftplaner på Sjonfjellet, i påvente av at Stortinget vedtar endringer i energiloven og plan- og bygningsloven, som vil styrke kommunenes rolle i konsesjonsprosessen.

– Vi vil vente på lovendringene og jobbe tett med kommunen og reindriftsnæringen for å sikre at vindparken på Sjonfjellet blir et best mulig prosjekt for hele lokalsamfunnet, sier daglig leder i Njordr, John Masvik.  

– Vi er overbevist om at et styrket samarbeid med kommunen, lokalsamfunnet og reindriftsnæringen vil føre til bedre løsninger for alle parter, slik at vi kan bygge ut fornybar energi, som Nord-Norge trenger, sier Masvik.

27. februar gikk høringsfristen ut for endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land. Stortinget vedtok i 2020 at vindkraftutbygging på land skulle behandles etter plan- og bygningsloven – ikke bare etter energiloven slik det er i dag.  

Lokal støtte og samarbeid er viktig for Njordr

– Økt kommunal makt er viktig på mange måter. En styrking av kommunens rolle i konsesjonsprosessen vil bidra til en bedre dialog mellom utbygger og lokale interesser, som kan være med på å sikre bedre lokal forankring av prosjektene, sier Masvik.  

– Rana er en av Norges ti største kraftkommuner, noe som gir regionen et stort konkurransefortrinn for kraftkrevende industri. Ferdig utbygd vil Sjonfjellet Vindpark bevare og styrke det fortrinnet videre. Mer kraft skaper og trygger arbeidsplasser for fremtiden, sier Masvik.  

– For oss som utbyggere, er det viktig at prosjektene har støtte i lokalsamfunnene. Vi vil bygge mer kraft, for å sikre ny og eksisterende industri god konkurranseevne. Tilgangen på fornybar, ren og rimelig kraft har vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn, sier Masvik.  

Ønsker å få en avtale med reindrifta

I forlengelsen av det, er dialog og samarbeid med reindrifta svært viktig for Njordr.  

– Vi ønsker å finne løsninger og en avtale med reindrifta, som sikrer at vindparken kan bygges, samtidig som interessene til reindriftsnæringen ivaretas på en god måte. Dette har vi ikke lyktes med så langt. Vi har også derfor nå et behov for å ta et steg tilbake, i håp om å finne en felles vei fremover sammen, sier Masvik.

Masvik er tydelig på at Fosen-saken har synliggjort den avgjørende betydningen av gode og grundige prosesser. For Njordr er det svært viktig at reindrifta på Helgeland er bærekraftig, også etter en vindkraftutbygging.  

Det pågår nå en viktig debatt, grundige gjennomganger og kunnskapsinnhenting fra flere hold om hvordan reindrift i Norge og fornybar energi skal kunne sameksistere. En utbygging har negative konsekvenser. Det krever kunnskap og reell dialog å sikre at konsekvensene blir så små som overhodet mulig, sier Masvik.